Tiếng Việt

HỘI ĐỒNG THƯƠNG MẠI CANADA-VIỆT NAM KÍNH CHÀO QUÝ VỊ  

Hội đồng Thương mại Canada-Việt Nam là một tổ chức phi lợi nhuận với hai mục tiêu chính: (1) hỗ trợ xúc tiến thương mại và đầu tư giữa Canada và Việt Nam, và (2) hỗ trợ các hoạt động đào tạo có liên quan đến doanh nghiệp và du học, và khuyến khích vấn đề trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp.

Thành viên của Hội đồng có mặt ở khắp Canada và Việt Nam. Chúng tôi phối hợp công việc với các tổ chức thương mại ở cả hai nước. Hội đồng làm việc chặt chẽ với đại diện của:

1) các cơ quan chức năng, bao gồm Bộ Ngoại giao, Ngoại thương và Phát triển CanadaSở Phát triển Kinh tế, Việc làm và Cơ cở Hạ tầng tỉnh OntarioPhòng Phát triển Kinh tế & Văn hóa của thành phố Toronto, Cơ quan Phát triển Xuất khẩu Canada, Phòng Hỗ trợ Xuất khẩu sang Canada, và Phòng Thương vụ thuộc Đại sứ quán Việt Nam tại Canada,

2) các tổ chức thương mại, như Toronto Board of Trade, Trade Network Canada, Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Michael Chan

Vietnam Business Forum, ngày 24/9/2015, tại Ontario Trade and Investment Centre, Toronto với sự hiện hiện của Bộ trưởng Michael Chan, Bộ Di trú, Quốc tịch và Trao đổi Thương mại (MCIIT) và Đại SứTô Anh Dũng.

_wsb_622x419_VCT_5990Dr. Nguyen and Minister Stockwell Day in Ho Chi Minh City, Vietnam in November 2010

GIỚI THIỆU BAN QUẢN TRỊ

Hội đồng Thương mại Canada-Việt Nam rất tích cực trong việc hỗ trợ thương mại và đầu tư giữa Canada và Việt Nam. Hội đồng được chính thức thành lập vào tháng 9/2010. Ban Quản trị Hội đồng có 3 thành viên:

1. Elizabeth McIninch. Bà McIninch là Giám đốc Công ty Moody’s International Business Consultants (Canada) Ltd. Bà làm việc tích cực trong ngành ngoại thương trong vài năm nay. Bà là Giám đốc Điều hành trong dự án xuất bản hai cuốn sách: Việt Nam-Canada: Tình hữu nghị không biên giới năm 2007 và năm 2013 do Đại sứ quán Việt Nam tại Canada xuất bản. Bà McIninch cũng đã biên tập một số sách về chính sách kinh tế cho Đại sứ quán Indonesia.

2. Nguyễn Đài Trang. TS. Trang tốt nghiệp bằng Cử nhân Thương mại, chuyên ngành Kinh tế bằng Danh dự tại Đại học Concordia, Thạc sĩ Kinh tế và Tiến sĩ Liên ngành về Nghiên cứu Á Châu tại Đại học British Columbia (UBC) năm 2004. Bà làm tư vấn cho Liên Hiệp Quốc về Bản báo cáo Phát triển Con người của Việt Nam năm 1997 và là cộng tác viên tại Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á tại UBC. Bà nghiên cứu Sau Tiến sĩ tại Trường Munk Nghiên cứu Quốc tế tại trường Đại học Toronto. Bà từng giảng dạy các lớp về Chính trị học, Phụ nữ học, Châu Á-Thái Bình Dương học, và Đông Á học tại Đại học Toronto. Hiện nay, Bà là giảng viên ngành Phát triển Quốc tế và Ngoại thương tại trường Cao đẳng Centennial.

3. Femi Oloruntoba

DỊCH VỤ TẠI HỘI ĐỒNG

Chúng tôi phục vụ chu đáo các dịch vụ hỗ trợ xúc tiến thương mại giữa Canada và Việt Nam.

  1. Tổ chức các chuyến đi tìm hiểu thị trường Canada, hỗ trợ liên kết các doanh nghiệp Canada và Việt Nam: hỗ trợ việc xin visa, đạt khách sạn, tư vấn nội dung họp; tổ chức hội thảo và các buổi gặp các công ty Canada, dịch vụthông dịch;
  2. Hỗ trợ các doanh nghiệp Canada và Việt Nam trong các vấn đề: vận chuyển hàng hóa; dcịh vụ hải quan; các vấn đề luật pháp;
  3. Làm việc chặt chẽ với các cơ quan chức năng (Global Affairs Canada, MCIIT, EDC, TFO) và các tổ chức thương mại (HUBA, VCCI) để hỗ trợ thương mại và đầu tư cũng như các hoạt động đào tạo cho doanh nghiệp.

CÁC SỰ KIỆN

VIETNAM LEATHER, FOOTWEAR AND HANDBAG ASSOCIATION (LEFASO)
Thứ ba, 23/08/2016
Toronto, 4:00 – 6:00 pm
RSVP: Dr. Julie Nguyen
E-mail: Julie@canada-vietnamtrade.org
___________________

VIETNAM BUSINESS FORUM
Thứ năm, 24/09/2015
Địa điểm: Ontario Investment and Trade Centre, 35th Floor, Eaton Centre
250 Yonge St., Toronto, Ontario 10:00 am – 1:00 pm

___________________

VIETNAM BUSINESS FORUM
Thứ năm, 26/05/2011
Địa điểm: Ontario Investment and Trade Centre, 35th Floor, Eaton Centre
250 Yonge St., Toronto, Ontario 11:00 am – 2:00 pm

Diễn đàn này là cơ hội để quý vị tìm hiểu các cơ hội thương mại và đầu tư ở Việt Nam, và cách làm ăn hiệu quả tại Việt Nam. Các đơn vị tổ chức bao gồm: Đại sứ quán Việt Nam tại Canada, Sở Phát triển Kinh tế và Thương mại tỉnh Ontario, và Hội đồng Thương mại Canada-Việt Nam.

LIÊN HỆ VỚI HỘI ĐỒNG

Quý vị có thể liên hệ với Ban Điều hành Hội đồng theo địa chỉ sau:

Elizabeth McIninch: Liz@canada-vietnamtrade.org

Femi Oloruntoba: Femi@canada-vietnamtrade.org

Nguyễn Đài Trang: Julie@canada-vietnamtrade.org   

Địa chỉ liên hệ:

HỘI ĐỒNG THƯƠNG MẠI CANADA-VIỆT NAM
2 Bloor Street West, Suite 700
Toronto, Ontario M4W 3E2 Canada
ĐT: (416) 305-8384
E-mail: info@canada-vietnamtrade.org
Website: www.canada-vietnamtrade.org